Ben je 18 jaar of ouder?

Ben je 18 jaar of ouder?

Houd rekening met de wetgeving van het land waar je je bestellingen naartoe wil laten sturen. Onze webshop is onderhevig aan de Nederlandse wet.

Door op "Ik ben 18+" te klikken, bevestig je dat je 18 jaar of ouder bent en dat je notie hebt genomen van en akkoord bent met onze waarschuwing betreffende de van toepassing zijnde wetgeving.

Deze website https://magic-truffles.shop (de “Website”) is eigendom van Dutch Magic Truffles Shop (hierna te noemen “DMT | Dutch Magic Truffles”), een onderneming met adres Schielaan, 54A, Rotterdam. DMT | Dutch Magic Truffles is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85097098.

Algemeen 

Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. 


Inhoud Website

DMT | Dutch Magic Truffles behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.

DMT | Dutch Magic Truffles besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden. 

Alle prijzen getoond op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is DMT | Dutch Magic Truffles niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen u en DMT | Dutch Magic Truffles.


Aansprakelijkheid

DMT | Dutch Magic Truffles is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en DMT | Dutch Magic Truffles tot stand op grond van kennelijke fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

DMT | Dutch Magic Truffles is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en DMT | Dutch Magic Truffles is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is DMT | Dutch Magic Truffles niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Ondanks dat DMT | Dutch Magic Truffles er alles aan doet om misbruik te voorkomen, is DMT | Dutch Magic Truffles niet aansprakelijk voor informatie die gebruikers op de Website plaatsen. DMT | Dutch Magic Truffles controleert de inhoud die gebruikers van de Website op de Website plaatsen niet, maar kan deze inhoud wel aanpassen. Indien er klachten zijn, kan DMT | Dutch Magic Truffles deze inhoud onderzoeken en waar nodig ingrijpen.


Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij DMT | Dutch Magic Truffles voor zover deze niet bij derden berusten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DMT | Dutch Magic Truffles is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook. 


Contact

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met DMT | Dutch Magic Truffles via info@magic-truffles.shop.

Heb je misschien een vraag?

We nemen zo snel mogelijk contact op met je.  (09.00-21.00 uur, Nederlandse tijd)